Pravila privatnosti

Uvodne odredbe

U Republici Hrvatskoj, kao i u ostalim pravnim sustavima država članica Europske unije, od 25. svibnja 2018. godine izravno se primjenjuje Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba). Društvo MIND the KIDS d.o.o. predano je zaštiti Vaše privatnosti koju temelji na Općoj uredbi i njezinim načelima te u skladu s navedenim donosi ova Pravila o zaštiti privatnosti.

Ovim Pravilima o zaštiti privatnosti (u nastavku: Pravila) društva MIND the KIDS d.o.o., OIB: 20531463415, Slavonski Brod, Velike Gospe 22 (u nastavku: MIND the KIDS d.o.o. ili Društvo) uređuje se način na koji Društvo prikuplja, koristi i upravlja Vašim podacima uključujući i osobnim podacima, ako ste korisnik naših usluga, dobavljač, partner ili ste se samo prijavili na naše promidžbene materijale (dalje: „Vi“). 

Ova Pravila primjenjuju se samo na fizičke osobe („ispitanike“) odnosno njihove osobne podatke. Postupanje s podacima pravnih osoba (poput podataka koji se smatraju poslovnom tajnom, profesionalnom tajnom i klasificiranim podacima) nije predmet ovih Pravila. 

Društvo MIND the KIDS d.o.o., OIB: 20531463415, Slavonski Brod, Velike Gospe 22 je Voditelj obrade u pogledu osobnih podataka koje prikupljamo od Vas, dakle osoba koje određuje svrhu i sredstva obrade osobnih podataka. 

Zaštita privatnosti naših korisnika sastavni je dio naših usluga.

Molimo vas da pažljivo pročitate ova Pravila kako biste saznali zašto i kako prikupljamo Vaše podatke i na koji način ih koristimo.

Korištenjem naših internetskih stranica ili naručivanjem naših usluga suglasni ste s korištenjem Vaših osobnih podataka na način opisan u ovim Pravilima.

Ova Pravila će biti predmetom redovnih revizija, te ista mogu u svakom trenutku biti ažurirana ili izmijenjena. Svaku izmijenjenu verziju objavit ćemo na ovoj internetskoj stranici te u našim poslovnim prostorijama, a svaka takva izmjena Pravila stupa na snagu odmah nakon objave, osim ako u izmjeni nije drugačije navedeno. Registracijom ili nastavkom korištenja ove Internet stranice, odnosno nastavkom korištenja usluga ili proizvoda Društva potvrđujete poznavanje te pristajete na obradu podataka sukladno izmijenjenoj odnosno ažuriranoj verziji ovih Pravila.

Upite i pojašnjenja vezane uz ova Pravila možete zatražiti na jedan od niže navedenih načina:

 • pisanim putem na adresu: 
  MIND the KIDS d.o.o., Velike Gospe 22, 35000 Slavonski Brod, Republika Hrvatska
  ili 
  MIND the KIDS d.o.o., Zagrebačka cesta 126, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • putem elektroničke pošte na adresu info@badabum.hr

Pravilima se ne umanjuju prava ispitanika na koje se odnose ova Pravila u odnosu na obradu osobnih podataka koje ispitanici imaju na temelju važećih propisa i mogućih ugovornih odredbi o zaštiti osobnih podataka.

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Društvo MIND the KIDS d.o.o. je imenovalo službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete kontaktirati: 

 • pisanim putem na adresu: 
  MIND the KIDS d.o.o., Velike Gospe 22, 35000 Slavonski Brod, Republika Hrvatska
  ili 
  MIND the KIDS d.o.o., Zagrebačka cesta 126, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • putem elektroničke pošte na adresu info@badabum.hr

Područje primjene

Pravila se primjenjuju na sve osobne podatke ispitanika na koje se odnose ova Pravila, a koje Društvo prikuplja, upotrebljava ili na drugi način obrađuje. Osobni podatak jest svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno (u nastavku: podatak ili osobni podatak). Obrada podataka jest bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, primjerice prikupljanje, snimanje, spremanje, upotreba, prijenos osobnih podataka i uvid u osobne podatke.

Pravila se primjenjuju na sve usluge Društva koji uključuju obradu osobnih podataka. 

Način i vrijeme prikupljanja osobnih podataka

Vaše osobne podatke prikupljamo kad je to potrebno za Vas kao korisnika naših usluga ili za naše poslovanje (npr. kad kupujete i/ili naručujete usluge od nas, kad se registrirate na Internet stranici badabum.hr, kad kontaktirate našu službu za podršku korisnicima, kad se pretplaćujete na naše newslettere, kad popunjavate ankete za korisnike ili kad nam dajete povratne informacije o našim uslugama itd.).

Vaše osobne podatke prvenstveno dobivamo izravno od Vas kad naručite određene usluge ili ispunite određeni obrazac. Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka jest registriranje na našoj internet stranici ili podnošenje zahtjeva za pojedinu uslugu ili proizvod, pri čemu korisnik, ako želi dobiti određenu uslugu ili proizvod, daje podatke koji su nužni za identifikaciju (npr. ime i prezime, e-mail, itd.). Također, podatke prikupljamo i tijekom Vaše komunikacije sa službom za korisnike, rješavanja prigovora i slično. 

Vaše osobne podatke nećemo koristiti u marketinške svrhe, osim ako sami ne pristanete na to. Ako želite da vam šaljemo pojedinosti o našim proizvodima, uslugama, ponudama i promocijama, molimo vas da to potvrdite prilikom registracije na našoj Internet stranici. Za više informacija, pogledajte poglavlja u nastavku. 

Podaci koji se prikupljaju

Uobičajene skupine podataka koje prikupljamo od naših kupaca, korisnika naših usluga ili proizvoda, dobavljača, partnera, ovisno o vrsti proizvoda ili usluge koje nabavljate od Društva ili načina interakcije s Društvom, jesu: 

 • ime i prezime,
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • adresa prebivališta (boravišta)
 • financijski podaci koji se tiču plaćanja, a koji se navode prilikom ispunjavanja obrasca na našoj internetskoj stranici ili prilikom komuniciranja s nama putem telefona ili elektroničke pošte (primjerice iznos plaćanja za pojedini proizvod ili uslugu, način plaćanja);
 • adresa e-pošte (e-mail)
 • broj telefona/mobitela
 • tip preglednika, ime domene, vrijeme pristupa i adrese web stranica s koje pristupate Internet stranici badabum.hr,
 • ime i prezime Vašeg djeteta te podatak o djetetovoj dobi,

te eventualno ostale podatke koje ste odlučili dobrovoljno podijeliti s nama. 

S obzirom na prirodu usluga, Društvo nije u mogućnosti isključiti da u gore navedeni popis osobnih podataka koje Društvo prikuplja neće biti potrebno uključiti i dodatne kategorije osobnih podataka. Društvo će prije prikupljanja bilo kakvih dodatnih kategorija osobnih podataka obavijestiti ispitanike o takvim potrebnim dodatnim podacima. 

Svrhe u koje koristimo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke koristimo za izvršavanje ugovorenih obveza prema Vama, isporuke usluga, komunikacije s Vama, ispunjavanja zakonskih obveza, eventualnih pravnih postupaka vezanih uz realizaciju ugovora, a ponekad ih koristimo i za poboljšavanje iskustva kupovine, izravan marketing ili iz sigurnosnih razloga. 

Društvo podatke prikuplja i obrađuje prvenstveno u svrhe sklapanja i izvršenja ugovora između ispitanika i Društva. To osobito uključuje upotrebu podataka radi provjere identiteta korisnika, pružanja ugovorene usluge odnosno dostave proizvoda, obračuna i naplate troškova, kontaktiranja s korisnikom ako je to potrebno u vezi s pružanjem usluge odnosno isporuke proizvoda, rješavanja prigovora, praćenja i osiguravanja kvalitete i sigurnosti usluga i proizvoda, korisničke podrške, savjetovanja i pomoći pri upotrebi proizvoda i usluga te drugih radnji povezanih sa sklapanjem i izvršenjem ugovora u skladu sa zakonom.

Statističke podatke o rezultatima koje djeca ostvare igrajući igre na web stranici badabum.hr koristit ćemo za znanstvena istraživanja i unaprjeđenja struke bez da otkrivamo vaše osobne podatke ili podatke vašeg djeteta (ime, prezime, dob, spol i sl.). Podaci o rezultatima nikako se neće moći povezati s određenim djetetom.

Pružanje usluga i proizvoda te izvršenje ugovora

Kad osobno obavite kupovinu u trgovini ili osobno naručite određenu uslugu od nas, ovisno o situaciji, od Vas se može zatražiti da ostavite određene osobne podatke koji su nužni za ispravno obavljanje kupovine odnosno pružanje usluge. Ovo je posebno moguće ukoliko se, osim kupovine naših proizvoda, odlučite kupiti našu uslugu dostave. Isto tako, kako bismo mogli obraditi vašu narudžbu društvo treba dobiti podatke o plaćanju, kao što je adresa dostave, kao i adresu prebivališta (boravišta) odnosno eventualno drugu adresu poštansku adresu koju nam naznačite radi slanja računa.

Kako bismo osigurali da proizvodi i usluge koje kupite od nas budu dostavljeni na točnu adresu, surađujemo s pouzdanim vanjskim suradnicima i dijelimo s njima neke od Vaših osobnih podataka koji su nužni za pružanje odgovarajućih usluga (Vaše ime i prezime, adresu prebivališta (boravišta) odnosno eventualno drugu adresu poštansku adresu koju nam naznačite radi isporuke našij proizvoda ili usluga, te sve mogućnosti u vezi s isporukom koje ste naveli, broj telefona/mobitela).

Konačno, kako bi uslugu što je moguće više prilagodili Vama i Vašem djetetu, od Vas prikupljamo podatak o imenu i prezimenu Vašeg djeteta, kao i njegovoj dobi.

Registracija na Internet stranici badabum.hr

Registraciju na Internet stranici badabum.hr mogu napraviti osobe starije od 18 godina. 

Prilikom registracije, zamolit ćemo vas da nam ostavite osobne podatke nužne za registraciju Vašeg profila. Koristimo Vaše osobne podatke kako bismo bolje razumjeli vaše potrebe i preferencije u smislu kupovine i kako bismo pripremili ponude te pružili informacije o proizvodima i uslugama za koje biste možda bili zainteresirani. 

E-novosti (newslettere) s informacijama o aktualnim ponudama za Vas se šalju ako nam za to date Vašu privolu, koju možete pronaći na obrascu za registraciju na našu Internet stranicu ili na našoj internetskoj stranici.

Podatke koje nam dostavite u sklopu registracije na Internet stranicu čuvat ćemo tijekom trajanja Vaše registracije. 

Služba za korisnike

Ako kontaktirate našu službu za korisnike bit će nam potrebni Vaši kontakt-podaci kako bismo mogli riješiti Vaš zahtjev zbog kojeg ste nas kontaktirali. Takvi će se podaci koristiti samo u tu svrhu. U određenim ćemo slučajevima koristiti usluge trećih strana kojim smo povjerili vaše podatke, u mjeri u kojoj je to nužno za rješavanje Vašeg prigovora. 

Kolačići

Kako bismo održavali internetsku stranicu i osigurali funkcionalnost kakvu očekujete, Društvo koristi tehnologiju koja je poznata pod nazivom „kolačići“. Više informacija o kolačićima možete pronaći u nastavku ovih Pravila.

Marketing

Društvo Vam želi slati obavijesti o našim proizvodima i uslugama koje bi Vas mogle zanimati te poslati Vam informaciju o dodatnim pogodnostima koje omogućujemo našim korisnicima. Međutim, slanje takvih marketinških materijala dozvoljeno nam je samo ako se Vi za to odlučite. Imajte na umu da možete jednostavno odjaviti pretplatu u bilo kojem trenutku, čak i ako ste dali privolu za primanje naših marketinških poruka. 

Za potrebe marketinga prikupljamo Vašu adresu e-pošte (e-mail). 

Imate nas pravo u bilo kojem trenutku spriječiti da vas kontaktiramo u marketinške svrhe. Ako više ne želite da vas kontaktiramo u marketinške svrhe, kliknite na gumb za odjavu na kraju naše marketinške poruke (elektronička pošta/e-novosti).

Pravna osnova za obradu podataka u okviru slanja Newslettera je Vaš pristanak prema čl. 6. st. 1 točka a) Opće uredbe o zaštiti podataka.

Ako se za provedbu slanja Newslettera angažiraju vanjski izvršitelji obrade, isti su ugovorno obvezani prema čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka. 

Ako svoju privolu za zaprimanje Newslettera povučete, Vaši podaci koje ste dali za dostavu newslettera se brišu.

Dodatno o svrhama u koje koristimo Vaše podatke

Pored svrha u koje koristimo Vaše podatke naznačenih iznad, dodatno ističemo da Vaše osobne podatke koristimo i za sljedeće: 

 • Broj telefona/mobitela obrađujemo kako bi mogli: 
  *omogućiti Vam direktni kontakt i savjetovanje s našim stručnim timom tijekom perioda korištenja pretplatničkog modela BaDaBum digitalne platforme za razvoj dječjih sposobnosti i vještina.
  *odgovoriti direktno na Vaš upit i pomoći savjetom oko korištenja i vježbe s djetetom.
  *pružili Vam podršku u slučaju želje i potrebe za organiziranjem savjetovanja i/ili dijagnostike sa stručnom osobom
 • Adresu e-pošte obrađujemo kako bi mogli:
  *poslati Vam posebno kreiran sadržaj našeg stručnog tima, a koji je namijenjen roditeljima kao pomoć i podrška u radu s djecom.
  *poslati Vam podatke vezane za organiziranje savjetovanja i/ili dijagnostike sa stručnom osobom
 • Ime i prezime Vašeg djeteta te podatak o djetetovoj dobi obrađujemo kako bi mogli
  *kreirati jedinstveni profil putem kojeg možete pratiti napredak učenja i rješavanja igara svojeg djeteta na web stranici badabum.hr
  *kreirati zasebni profil za svako dijete putem kojeg ćete moći pratiti napredak učenja i rješavanja igara svakog od djeteta ponaosob na web stranici badabum.hr (u slučaju korištenja modela pretplate koja obuhvaća više profila unutar jednog registriranog korisnika; roditelji s dvoje ili više djece) 
  *isporučiti vam relevantan sadržaj/igre i radne listiće koji se odnose ciljano na dob vašeg djeteta s obzirom da web stranica badabum.hr trenutno nudi kategorije igara i radnih listića za više različitih dobnih skupina

Osobe koje imaju pristup Vašim podacima

Pristup Vašim podacima imaju isključivo radnici Društva i njegovi ovlašteni predstavnici koji su upoznati s politikama i postupcima zaštite Vaših podataka. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:

 • treći pružatelji usluga koji u ime i za račun Društva pružaju određene usluge i proizvode, kao npr. knjigovodstveni ured, naši pravni zastupnici, partneri koji održavaju tehničku infrastrukturu, itd. U tom slučaju oni Vaše osobne podatke obrađuju isključivo sukladno našim uputama, a dostavljamo im samo podatke koji su neophodni za pružanje njihovih usluga. Navedeni pružatelji usluga imaju obavezu čuvanja povjerljivosti u okviru ugovorenog odnosa, kao i provođenje organizacijskih i tehničkih mjera zaštite,
 • kada Društvo radi pružanja usluga iz svojeg predmeta poslovanja ima obvezu sukladno važećim propisima dostaviti Vaše podatke nadležnim tijelima (primjerice Ministarstvo financija, porezna uprava);
 • nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću našeg poslovanja i postupanja, u kojem slučaju ista Vaše osobne podatke obrađuju sukladno njihovim zakonskim ovlastima;

Društvo može dostaviti Vaše podatke, uključujući i osobne podatke, sudovima, policijskim tijelima ili javnim tijelima ili ovlaštenim trećim stranama, ako i u onoj mjeri u kojoj smo zakonski obvezani ili je to zakonski dopušteno, ili ako je takvo otkrivanje razumno potrebno radi: (i) udovoljavanja našim zakonskim obvezama, (ii) pravnih postupaka i odgovora na tvrdnje upravljene protiv Društva, (iii) odgovaranja na provjerene zahtjeve, vezane za kaznene istrage ili navodnu ili sumnjivu nezakonitu aktivnost ili bilo koju drugu aktivnost koja nas ili naše korisnike može izložiti odgovornosti za štetu ili (iv) zaštite prava, imovine ili osobne sigurnosti Društva, naših radnika ili korisnika. Tamo gdje je to prikladno, možemo obavijestiti korisnike o takvim pravnim zahtjevima, osim ako: (i) je takva obavijest zabranjena sama po sebi, sudskim nalogom ili primjenjivim zakonom, ili (ii) smatramo da bi obavještavanje bilo uzaludno, neučinkovito, stvaralo ili povećavalo rizik od prijevare prema Društvu ili našim korisnicima. U slučajevima u kojima postupamo u skladu sa zakonskim zahtjevima, bez prethodne obavijesti iz tih razloga, pokušat ćemo obavijestiti tog korisnika o zahtjevu, nakon što je ispunjen i kada, u dobroj vjeri, utvrdimo da u tome više nismo spriječeni.

Mjesto obrade Vaših osobnih podataka

Vaši osobni podaci se obrađuju na području Republike Hrvatske, a mogu se obrađivati i u drugim državama članicama Europske Unije.

Način na koji štitimo Vaše osobne podatke 

Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:

 • kontinuirani nadzor nad resursima (fizičkim prostorima i uređajima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih podataka,
 • ugovorima za obradu osobnih podataka koje je Društvo sklopilo s izvršiteljima obrade obvezali smo ugovorne strane na pridržavanje visokih standarda zaštite podataka prilikom njihove obrade,
 • Provodimo i druge tehničke i organizacijske mjere radi zaštite Vaših podataka koje obrađujemo u fizičkom ili elektronskom obliku,
 • Radnici i druge ovlaštene osobe Društva se redovno educiraju na važnost zaštite osobnih podataka, uz upozorenja na posljedice u slučaju neovlaštenog postupanja s podacima,
 • Društvo periodički provjerava organizacijske i tehničke mjere zaštite,
 • Podaci se čuvaju i obrađuju na području Republike Hrvatske, te eventualno drugih država članica Europske unije.
 • Kad se podatak o broju kreditne ili debitne kartice prenose preko web stranice, štiti ih se zaštitnim kodiranjem kao što je Secure Socket Layer (SSL).

Za zaštitu Vaših podatka koristimo lozinke, antivirusne programe i druge sigurnosne mjere prema trenutnom stanju tehnologije (iako se pri komunikaciji putem e-maila može jamčiti sigurnost podataka samo prema aktualnom stanju tehnike). 

Pristup Vašim osobnim podacima imaju zaposlenici i predstavnici Društva kojima je to potrebno radi ostvarenja svrha u koje su podaci prikupljeni. Sukladno načelu razmjernosti pravo uvida u osobne podatke omogućava se samo u odnosu na nužne podatke. 

Društvo je svjesno da ne postoji potpuno siguran sustav i da je sigurnost potrebno neprestano unaprjeđivati.

Nažalost, niti jedan prijenos podataka preko Interneta, ili bilo koje mreže ne može biti potpuno siguran. Kao posljedica toga, iako Društvo provodi razumne zaštitne mjere za zaštitu podataka, ne može jamčiti zaštitu podataka prenesenih na ili s Internet stranice Društva, te nije odgovoran za radnje bilo koje treće strane koja takve informacije primi. 

Društvo Vam preporuča da se brinete o svojoj ulaznoj lozinki za korisnički račun Internet stranice Društva. Preporučamo prilikom odabira kombinacije znakova za lozinku svakako kombinirati velika i mala slova, brojeve i posebne znakove, te da svakako upotrijebite lozinku od barem osam znakova. Uobičajena praksa je povremeno promijeniti lozinku.

Razdoblje u kojem čuvamo i obrađujemo Vaše osobne podatke

Društvo neće čuvati vaše osobne podatke duže nego što su vaši osobni podaci nužni radi ispunjenja određenih namjena.

Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz navedeno razdoblje te ih brišemo najkasnije u dodatnom razdoblju od godine dana nakon isteka tog razdoblja.

Ako ispitanik ima sklopljen određeni ugovor s Društvom na određeno ili neodređeno razdoblje, a za podatke nije zakonom definirano razdoblje njihovog čuvanja, podatke čuvamo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom razdoblju od najviše 6 godina od prestanka takvog ugovora (pri tome imamo u vidu da je opći zastarni rok za ugovorna potraživanja 5 godina, pri čemu isti uvećavamo 1 dodatnu godinu u slučaju mogućih odštetnih zahtjeva koji bi bili podneseni pred kraj zastarnog roka).

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u razdoblju od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.

Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem, roku.

Ako je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Društvo 

Vaša prava kao ispitanika

U slučaju da se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite Vaših osobnih podataka i osobnih podataka drugih ispitanika, te odbiti Vaše zahtjeve ako sa sigurnošću ne možemo potvrditi Vaš identitet kao vlasnika osobnih podataka.

Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako su Vaši zahtjevi očito neutemeljeni, ili ako učestalo ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite ostvarenje Vaših pojedinih prava koja Vam pripadaju na temelju ovih Pravila odnosno obvezujućih propisa, imamo pravo sukladno primjenjivim propisima tražiti da platite razumnu naknadu uzimajući u obzir administrativne troškove pružanja informacija ili obavijesti ili postupanje po zahtjevu prije provođenja takve radnje ili odbiti postupiti po zahtjevu, a prema našem nahođenju.

Vaša prava možete ostvariti na način da svoj zahtjev s potrebnim opisom zahtjeva pošaljete na jedan od sljedećih načina:  

 • pisanim putem na adresu: MIND the KIDS d.o.o., Velike Gospe 22, 35000 Slavonski 
  Brod, Republika Hrvatska
  ili 
  MIND the KIDS d.o.o., Zagrebačka cesta 126, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • putem elektroničke pošte na adresu info@badabum.hr

Pristup Vašim osobnim podatcima sukladno čl. 15. Opće uredbe o zaštiti podataka

Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podatci, te, ako se takvi osobni podatci obrađuju, pristup tim podatcima i informacije o svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka, primateljima ili kategorijama primatelja, o predviđenom razdoblju u kojemu će podatci biti pohranjeni ili o kriterijima upotrijebljenima za utvrđivanje tog razdoblja, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo, sve raspoložive informacije o izvoru podataka, ako osobni podaci nisu prikupljeni od ispitanika, eventualnom postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila iz članka 22. stavaka 1. i 4. Opće uredbe o zaštiti podataka te, barem u tim slučajevima, smislenim informacijama o tome o kojoj je logici riječ, kao i važnosti i predviđenim posljedicama takve obrade za ispitanika.

Ispravak netočnih osobnih podataka

Imate pravo od nas ishoditi bez nepotrebnog odgađanja ispravak netočnih osobnih podataka koji se odnose na Vas. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.

Prenosivost osobnih podataka

Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka. Prilikom ostvarivanja Vaših prava na prenosivost podataka, imate pravo na izravni prijenos od jednog voditelja obrade drugome ako je navedeno tehnički izvedivo.

Brisanje 

Možete nas zatražiti za prekid obrade, ili čak, brisanje osobnih podataka koje posjedujemo bez nepotrebnog odgađanja i pod uvjetima navedenima u važećim propisima o zaštiti podataka. Ako smo osobne podatke objavili, a obvezni smo iste brisati, poduzimamo razumne mjere, uzimajući u obzir raspoložive tehnologije i troškove provedbe, kako bi informirali treće koji obrađuju osobne podatke da je ispitanik zatražio da se izbrišu sve poveznice do njih ili kopije ili rekonstrukcije tih osobnih podataka.  

Ako su Vaši osobni podaci nužni izvršenje određenih ugovornih obveza Društva prema vama, Društvo neće biti u stanju izvršiti takve ugovorne obveze. Ukoliko se Vaši podaci obrađuju radi ostvarenja legitimnog interesa Društva, ili ako su vaši osobni podaci potrebni kako bi se Društvo pridržavalo određenih zakonskih obveza (npr. porezni propisi), Vašem zahtjevu možda neće biti moguće udovoljiti. 

Ograničenje obrade

Imate pravo tražiti da Društvo ograniči pristup vašim podacima i/ili trećim stranama u određenim procesima ili u potpunosti, ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

 • osporavate točnost osobnih podataka;
 • obrada je nezakonita te se protivite brisanju te umjesto toga tražite ograničenje uporabe osobnih podataka;
 • voditelj obrade više ne treba osobne podatke za potrebe obrade, ali ih Vi kao ispitanik tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva;
 • uložili ste prigovor na obradu temeljem čl. 21.st. 1. Opće uredbe o zaštiti podataka, a nije još utvrđeno prevladavaju li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge.

Pravo prigovora

Ako niste zadovoljni načinom na koji prikupljamo ili koristimo Vaše osobne podatke, uvijek imate pravo osobno podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu, i to u Republici Hrvatskoj Agenciji za zaštitu osobnih podataka. 

Poveznice na druge Internet stranice 

Internet stranica Društva odnosno naše usluge mogu sadržavati poveznice (linkove) na Internet stranice, dokumente, podatke i informacije trećih osoba. Ova se Pravila primjenjuju samo na ovoj Internet stranici, te na obradu osobnih podataka od strane Društva prilikom isporuke proizvoda i usluga Društva.  

Kad posjetite Internet stranice trećih osoba, kad naručite proizvode ili usluge trećih osoba, pročitajte pravila o zaštiti privatnosti tih osoba. Društvo ne odgovara za sadržaj niti dostupnost Internet stranica, proizvoda niti usluga trećih osoba, sve ako se na ovoj internet stranici i nalaze poveznice na takve usluge ili internet stranice trećih osoba. 

Sigurnost plaćanja - Izjava o sigurnosti online plaćanja 

Pri plaćanju na našoj web trgovini koristite Erste Group Card Processor d.o.o.  (u daljnjem tekstu EGCP ili IPG) – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. 

EGCP osigurava tajnost Vaših kartičnih podataka već od trenutka kada ih upišete u EGCP platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od Vašeg web preglednika do banke koja je izdala Vašu karticu. Naša trgovina nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o Vašoj platnoj kartici. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima EGCP sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. 

Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program Vaša banka uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. 

EGCP sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. 

Politika upotrebe kolačića (eng. cookies)

društva MIND the KIDS d.o.o., OIB: 20531463415, Slavonski Brod, Velike Gospe 22, na Internet stranici badabum.hr

Korištenje kolačića

Kako bi Vam posjete našoj Internet stranici (badabum.hr) i njezina upotreba bila što ugodnija i jednostavnije, naša Internet stranica mora na Vaše računalo spremiti malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe u svrhu poboljšanja Vašeg korisničkog iskustva i pregledavanja stranice, kako bi Internet stranica radila optimalno, te kako bismo bili u stanju vršiti njezina daljnja unaprjeđenja, pa tako primjerice:  

 • omogućavanjem rada nekih specifičnih usluga koje bez tih kolačića ne mogu raditi
 • omogućavanjem određenoj usluzi da prepozna Vaš uređaj kako isti podatak ne bi trebali dati više puta tijekom jednog pretraživanja
 • prepoznavanjem da ste Već prijavljeni na Internet stranicu
 • praćenjem koliko korisnika koristi našu Internet stranicu kako bi se njihova upotreba mogla pojednostaviti te kako bi se osigurao dovoljan kapacitet za njihov brz rad
 • analiziranjem podataka kako bismo mogli znati kako koristite internetske usluge i kako bismo ih mogli poboljšati

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na Vaše računalo, tablet, mobilni uređaj ili drugi sličan uređaj, a koja može biti dostavljena neposredno od strane Internet stranice koju posjetite (kolačići prve strane) ili u suradnji i za potrebe Internet stranice koju posjetite od treće strane (kolačići treće strane). Kolačići treće strane nisu postavljeni od nas, te najčešće služe kao pomoć  pri tumačenju ponašanja korisnika i marketinške svrhe. Kada koristite našu internetsku stranicu možete također zaprimiti kolačić treće strane.

Kolačići obično spremaju Vaše postavke, postavke za Internet stranicu koju posjećujete, kao što su npr. preferirani jezik ili slične postavke. Kasnije, kada opet otvorite istu Internet stranicu, internetski preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj Internet stranici. Ovo omogućava stranici da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama.

Kolačići mogu spremati širok raspon informacija, uključujući osobne informacije (kao što je osobno ime ili adresa e-pošte). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako se to izričito omogući jer web-stranice ne mogu dobiti pristup informacijama koje im niste dali/la i ne mogu pristupiti drugim datotekama na vašem računalu. Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive korisnicima. Ipak, možete promijeniti postavke internetskog preglednika tako da samostalno izaberete hoćete li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti te zatim automatski obrisati pri zatvaranju internetskog preglednika spremljene kolačiće i ostale postavke.

Kolačići se mogu podijeliti na privremene kolačiće (eng. Session cookies) koji se pohranjuju na Vaš uređaj, te se automatski brišu nakon zatvaranja Internet-preglednika. Omogućuju internatskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju. Trajni kolačići (eng. Persistent cookies) ostaju u Vašem Internet pregledniku i nakon zatvaranja preglednika i obično imaju rok isteka. Trajne kolačiće koristimo kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete naše Internet stranice.

Koristi li badabum.hr kolačiće?

Intranet stranica badabum.hr koristi kolačiće, s primarnim ciljem kako bi naša web-stranica omogućila bolje korisničko iskustvo. Upotrebom ove Internet stranice pristajete na uporabu nužnih kolačića.

Ima li badabum.hr kolačiće treće strane?

Koristimo nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće. Ovi kolačići postavljeni su za normalno funkcioniranje određenih mogućnosti koje korisnicima olakšavaju pristup sadržaju kao i dijeljenje istoga s drugim internetskim servisima. Facebook piksel koji koristimo za mjerenje učinkovitosti kampanja na društvenim mrežama povezane s Facebook platformom koristi kolačiće treće strane.

Društvene mreže

Korisnici se ne mogu prijaviti i registrirati preko vlastitih računa s društvenih mreža Facebook, Twitter i Youtube. No, dijeljenje oglasa na tim društvenim mrežama postavlja kolačiće. Internet stranica badabum.hr koristi osim toga i ostale servise poput Mailchimp i Zoom live chat.

Mjerenje posjećenosti – Google Analytics

Naša web stranica koristi Google Analytics, uslugu web analize koju pruža treća strana, društvo Alphabet Inc. i njegova povezana društva ("Google"). Informacije koje generira kolačić o Vašoj upotrebi naše web stranice (uključujući vašu IP adresu) bit će prenesene na Google i pohranjene na poslužiteljima u Republici Irskoj gdje će se čuvati najduže 26 mjeseci nakon čega će biti izbrisani (prema uvjetima koji vrijede na dan objave ove politike). Google će koristiti te informacije u svrhu vrednovanja vaše upotrebe naše web stranice, sastavljanjem izvješća o aktivnostima na web stranici za operatore web mjesta i pružanjem drugih usluga vezanih uz aktivnost web stranica i korištenje interneta. Google također može prenijeti te podatke trećim stranama, ako to zahtijeva zakon, ili ako takve treće strane obrađuju podatke u ime tvrtke Google. Google neće povezati vašu IP adresu s drugim podacima koje Google posjeduje. Daljnje informacije o Googleovim pravilima o privatnosti možete dobiti na adresi http://www.google.com/privacy.html.

Ukoliko želite onemogućiti da vam navedeni servis sprema "kolačiće", to možete učiniti ovdje: https://badabum.hr/politika-privatnosti/.

Mjerenje posjećenosti – HotJar

Koristimo Hotjar kako bismo bolje razumjeli potrebe naših korisnika i optimizirali ovu uslugu i iskustvo. Hotjar je tehnološka usluga koja nam pomaže bolje razumjeti korisničko iskustvo (npr. koliko vremena provode na kojim stranicama, koje linkove odluče kliknuti, što korisnici rade, a što ne vole, itd.) i to nam omogućuje da izgradimo i održavamo našu uslugu uz povratne informacije korisnika. Hotjar koristi kolačiće i druge tehnologije za prikupljanje podataka o ponašanju naših korisnika i njihovim uređajima (IP adresa uređaja snimljena i pohranjena isključivo u anonimiziranom obliku), veličina zaslona uređaja, vrsta uređaja (jedinstveni identifikatori uređaja), informacije preglednika, geografska lokacija ( samo država), željeni jezik koji se koristi za prikaz naše web stranice). Hotjar pohranjuje ove podatke u pseudonimizirani korisnički profil. Ni Hotjar ni mi nikada nećemo koristiti ove informacije za identifikaciju pojedinačnih korisnika ili za njihovo uparivanje s daljnjim podacima o pojedinom korisniku. Za daljnje pojedinosti pogledajte Hotjarovu politiku privatnosti.

Društvo MIND the KIDS d.o.o. nema utjecaja na moguće promjene pravila i uvjeta upotrebe trećih osoba pa tako niti naprijed navedenih društva Alphabet Inc., HotJar LTD, Meta Platforms Inc. i njihovih povezanih društava.

Kako onemogućiti kolačiće?

Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati Internet stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne, kao niti mogućnosti velikog broja drugih Internet stranica koje posjećujete. 

Postavke kolačića mogu se prilagođavati i postavljati u Vašem internetskome pregledniku (eng. browser). Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg preglednika (informacije o načinu brisanja i onemogućavanja kolačića potražite na svojem pregledniku odabirom izbornika za pomoć ili postavke).

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Više o kolačićima i o tome kako ih obrisati i njima upravljati možete saznati klikom na pomoć odnosno postavke u izborniku Vašeg internetskog preglednika. 

Izrada BaDaBum platforme sufinancirana je sredstvima Europske unije iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj platforme isključiva je odgovornost Mind the Kids d.o.o.

Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn