O projektu

Naziv projekta:

„Prilagodba i lansiranje platforme MIND the KIDS“ (KK.03.2.2.04.0220)

Opis projekta:

Projekt nadogradnje MIND the KIDS platforme, koja je nakon rebrandinga postala BaDaBum platforma, i digitalizacije logopedskih usluga obuhvaća prilagodbu u prethodnoj fazi razvijenih i u operativnom okruženju korištenih proizvoda i usluga, a u skladu sa zahtjevima i potrebama tržišta. Navedeni projekt obuhvaća unapređenje postojećih proizvoda i usluga u skladu s iskazanim interesom i potrebama tržišta te njihovo testiranje i ugradnju testnih rezultata u proizvod i usluge prije njihovog lansiranja na tržište. Uspješnim lansiranjem proizvoda i usluga na tržištu u RH i jačanjem baze kupaca i korisnika platforme stvorit će se dobra osnova za naredne faze razvoja tvrtke, a koje će slijediti nakon završetka projekta. BaDaBum platforma proizvod je koji na inovativan način putem digitalizacije obuhvaća pojedine procesne korake logopeda na način da mu omogućuje da se usluge terapije i dijagnostike, kao i prakticiranje vježbi/igara provodi uz pomoć tehnologije, omogućujući djeci da prakticiraju vježbe u svakom trenutku i omogućujući logopedu da provodi terapije za potrebite na udaljenim lokacijama, koji nemaju fizički dostupnog logopeda.

Ciljevi projekta:

Projekt je usmjeren na poboljšanje komunikacijskih i govorno-jezičnih vještina djece, savladavanje teškoća učenja te poticanje dječjeg cjelokupnog razvoja. Sveobuhvatna BaDaBum platforma ima za cilj s inovativnim i interesantnim vježbama i igrama omogućiti nesmetani razvoj vještina i sposobnosti djece i biti mjesto dijeljenja i prikupljanja znanja i iskustva roditelja. Kroz platformu će se korištenjem novih tehnologija i ostalih interaktivnih alata omogućiti razvoj sposobnosti i vještina djece na troškovno učinkovit način, a putem korištenja logopedskog online savjetovanja i teleterapije, i digitaliziranih vježbi i igara, koji će biti dostupne potrebitima u svim dijelovima RH po prihvatljivim cijenama.

Ukupna vrijednost projekta:

1.692.322,00 HRK

Iznos koji sufinancira EU:

1.400.000,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

13.rujna 2019 – 13. lipnja 2021

Kontakt osobe za više informacija:

Ivica Perica, info@badabum.hr