Zatvori

Samoprocjena

Popunjavanjem ovog upitnika saznat ćete prati li vaše dijete razvojne miljokaze* i dobiti savjet trebate li se obratiti stručnoj osobi. Molimo vas da prilikom popunjavanja upitnika pokušate biti što objektivniji.

Očekivano vrijeme rješavanja: 5 minuta

*Što su razvojni miljokazi?

Kako bismo odredili ima li dijete poteškoće u nekom od razvojnih područja (vizualna percepcija, grafomotorika, rana pismenost…), potrebno je poznavati tipičan razvoj djeteta, odnosno poznavati tzv. razvojne miljokaze. Naime, svako razvojno područje ima svoje prekretnice, odnosno očekivano vrijeme u kojem se stječe neka vještina.

Razvojni miljokazi koristan su alat za razumijevanje tipičnog razvoja, kao i za prepoznavanje znakova atipičnog razvoja, ali se na temelju njih ne može donijeti konačni zaključak. Od velike je važnosti naglasiti da razvojni miljokazi služe samo kao mjerilo za praćenje djeteta te da nas mogu uputiti na moguća odstupanja u nekom od područja djetetova razvoja, ali nikako ne smiju biti shvaćeni kao konačna dijagnoza. Razvojni miljokazi su korisni za praćenje djeteta, ali i kao smjernice za buduće razvojno doba koje je pred djetetom.

Svako se dijete razvija na jedinstven način. Korištenje normi pomaže nam u razumijevanju općih obrazaca razvoja, ali i u prepoznavanju velikih razlika među pojedinom djecom.